NB NUUS!!

LOAN By LOAN 18 December 2014

Dit blyk dat die nuutste belastingaanslae vir die jaar 2013/14:

- gebaseer is op ‘n waardasierol wat volgens die Minister se eie regulasies verval het op

31 Maart 2013

- uitgereik is strydig met die voorskrifte soos voorgeskryf deur die Wetgewer

- ‘n ultra vires handeling daarstel en dus nietig is ab initio

- minagtend teenoor die uitspraak vn Regter Elton Hoff is aangesien die hele statutêre proses tans sub judice is

By Anneke Campbell